Skip to Main Content
Skip Nav Destination

Gastroenterology

Karger Gastroenterology covers a wide spectrum. Our international journal of gastroenterology focusing on clinical research reports is Digestion, whereas Digestive Diseases deals with the latest in diagnosis and treatment of gastrointestinal disorders.

Digestive Surgery presents a comprehensive overview of the field of gastrointestinal surgery and the related field of oncology. From 2020 on Karger will have four open access journals in the field of gastroenterology. Gastrointestinal Tumors is an international platform for key opinions and research. Liver Cancer on the other hand serves the growing need to better understand the causes, mechanisms, and therapy of malignancy.

The first gastroenterology journal dedicated exclusively to case reports is Case Reports in Gastroenterology, whereas Inflammatory Intestinal Diseases takes an integrative approach between east and west and deals mainly with celiac disease, Crohn’s disease, and irritable bowel syndrome.


Book Series

Frontiers of Gastrointestinal Research

Journals

GE - Portuguese Journal of Gastroenterology
Inflammatory Intestinal Diseases
Liver Cancer
Case Reports in Gastroenterology
Digestive Diseases
Digestive Surgery
Visceral Medicine
Digestion

Special Collection Image
10.1159/000534363
10.1159/000535162
10.1159/000535442
Haruhiro Inoue; Yuto Shimamura
10.1159/000534831
Zhanbo Qu; Jian Chu; Yinhang Wu; Jing Zhuang; Jiang Liu; Shugao Han; Wei Wu; Shuwen Han
10.1159/000535230
Kenta Watanabe; Tsuyotoshi Tsuji; Yohei Saruta; Hisanori Matsuzawa; Yosuke Shimodaira; Katsunori Iijima
10.1159/000535306
Yuji Naito
10.1159/000534733
Reiko Kyodo; Takahiro Kudo; Natsuki Ito; Kazuhide Tokita; Nobuyasu Arai; Masamichi Sato; Tamaki Ikuse; Keisuke Jimbo; Yoshikazu Ohtsuka; Toshiaki Shimizu
10.1159/000534732
Yoshimasa Hoshikawa; Eri Momma; Noriyuki Kawami; Katsuhiko Iwakiri
10.1159/000534448
Rintaro Moroi; Kunio Tarasawa; Hiroshi Nagai; Yusukue Shimoyama; Takeo Naito; Hisashi Shiga; Shin Hamada; Yoichi Kakuta; Kiyohide Fushimi; Kenji Fujimori; Yoshitaka Kinouchi; Atsushi Masamune
10.1159/000534167
Akinari Sawada; Yasuhiro Fujiwara
10.1159/000534092
Takaomi Kessoku; Noboru Misawa; Hidenori Ohkubo; Atsushi Nakajima
10.1159/000533548
Masatomo Ishioh; Tsukasa Nozu; Toshikatsu Okumura
10.1159/000533275
Yudai Takehara; Ken Yamashita; Shin Morimoto; Fumiaki Tanino; Noriko Yamamoto; Yuki Kamigaichi; Hidenori Tanaka; Hidehiko Takigawa; Ryo Yuge; Yuji Urabe; Shiro Oka
10.1159/000533326
Atsushi Sawada; Kingo Hirasawa; Chiko Sato; Sho Sato; Tsutomu Sato; Kazuya Sugimori; Chikara Kunisaki; Shin Maeda
10.1159/000532012
10.1159/000533409
Yoshimasa Hoshikawa; Katsuhiko Iwakiri
10.1159/000533347
Satoshi Sugino; Ken Inoue; Kan Zen; Masaki Yashige; Reo Kobayashi; Kazuaki Takamatsu; Nobuyasu Ito; Naoto Iwai; Ryohei Hirose; Toshifumi Doi; Osamu Dohi; Naohisa Yoshida; Kazuhiko Uchiyama; Tomohisa Takagi; Takeshi Ishikawa; Hideyuki Konishi; Satoaki Matoba; Yoshito Itoh
10.1159/000533237
Tadayuki Oshima
10.1159/000532082
Sayaka Nagao; Yu Takahashi; Tamami Denda; Yukihisa Tanaka; Yuko Miura; Hiroya Mizutani; Daisuke Ohki; Yoshiki Sakaguchi; Seiichi Yakabi; Yosuke Tsuji; Keiko Niimi; Naomi Kakushima; Nobutake Yamamichi; Yasunori Ota; Kazuhiko Koike; Mitsuhiro Fujishiro
10.1159/000531790
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal