1-1 of 1
Keywords: Ventricular drainage
Close
Sort by
Journal Articles
Cerebrovasc Dis (2007) 24 (1): 91–96.
Published Online: 23 May 2007
...Zaiqiang Zhang; Xingang Li; Yuguang Liu; Yi Shao; Shujun Xu; Yang Yang Background: Spontaneous intraventricular hemorrhage is an infrequent but severe complication of hemorrhagic stroke. The conventional treatment of intraventricular hemorrhage consists of ventricular drainage or surgical...